Podziękowania z MON-u

Otrzymaliśmy podziękowania z MON-u od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka za zaangażowanie w akcji:

„Murem za polskim mundurem”